İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İstanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, mevcut kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını, hizmet ve faaliyetlerin en ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, planlamasını ve uygulanmasını amaçlar.