İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İstanbul Gelişim Üniversitesi
BURSLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 
TERCİH BURSU
İstanbul Gelişim Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden; ÖSYM tercih listesinden 1. tercihine, 2. veya 3. tercihine, 4. veya 5. tercihine yerleşenlere ÖSYM bursuna ek olarak +%50'ye varan tercih indirimi uygulanmaktadır. (Aday sayfamızda yayınlanmıştır.)
 
KARDEŞ BURSU
Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %5 oranında indirim uygulanır. Bu indirim öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.  (Yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler ile eğitim düzeyi fark etmeksizin tam burslu öğrenciler bu indirimden yararlanamazlar)
 
MÜTEVELLİ HEYETİ BURSU
ÖSYS’deki sıralamada üniversitemizin burslu programlarını kazanarak kayıt yaptıran öğrencilere;
Derece Bursu
*İlk 10’a girenlere 2.500TL
*İlk 100’e girenlere 2.000TL
*İlk 500’e girenlere 1.500TL
* İlk 1000’e girenlere 1.000TL aylık verilir.
Bu burs dil puanı ile yerleşen öğrencileri kapsamaz. “DERECE BURSU” olarak 9 ay süresince ödeme yapılır. Devamsızlık, başarısızlık ve disiplin cezası hariç; kesintisiz, ön lisans programlarında 2 yıl, lisans programlarında 4 yıl süreli geçerlidir.
 
Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) ile öğrenci alan bölümlerde tercih bursu uygulanmamaktadır.
 
COME TO GELİSİM BURSU
İstanbul Gelişim Üniversitesi, üniversite hayâli kuran aday öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla; öğrencilerin yeteneklerini, kişisel başarılarını, geliştirilmeye açık olduğu alanları değerlendirip öğrencilere “özel burs” tanımlamaktadır.
ÖSYM bursuna ek olarak verilen Come To Gelisim Bursu %100 burslu kontenjanlarda geçerli değildir. Come To Gelisim bursu ÖSYM bursu dışında herhangi bir burs ile birleştirilemez.

*Come To Gelisim’den burs alan öğrenciye sistem tarafından belge verilir. Bu belgeyi kayıt işlemleri esnasında muhasebe görevlisine iletmelidir. Belge üzerinde burs alınan bölüm ve burs oranı yazmaktadır.
* Come To Gelisim’den burs alan öğrenci burs aldığı bölümü ilk tercihine yazmak durumundadır. Örneğin;
*Öğrenci birden fazla bölümde Come To Gelisim Bursu kazanabilir.
Come To Gelisim ile Beslenme ve Diyetetik bölümünden %30, Psikoloji bölümünde %15, İşletme bölümünde %40 burs hakkı bir öğrencinin tercih listesi:
 
ULUSLARARASI BAKALORYA (IB) DESTEK BURSU
Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olup diploma skoru 35-45 arası olan öğrenciler burslu okumaktadır.
*Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere ilgili burslar kesilir. Burada sözü edilen eğitim ücreti bursu, yerleştirme kılavuzunda burslu öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsamaktadır.  Psikoloji, Diş Hekimliği, Uçak Mühendisliği, Uçak Mühendisliği (İngilizce), Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Teknolojisi, Pilotaj, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümlerini kapsamamaktadır.
Bu burs, diğer burslarla birleştirilemez.
 
AR-GE TEŞVİK BURSU
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde dünya çapında, yenilikçi ve girişimci yaklaşıma uygun projeler gerçekleştiren öğrencilerimize AR-GE Teşvik Bursu verilmektedir.