İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İstanbul Gelişim Üniversitesi
BURS OLANAKLARI

BURSLU
Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler için sağlanan burs, eğitim ücretinin tamamını kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere ilgili burslar kesilir.

%75 İNDİRİMLİ
ÖSYM tarafından %75 indirimli programlara yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim ücretini %75 indirimli olarak öderler. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere ilgili burslar kesilir.

%50 İNDİRİMLİ
ÖSYM tarafından %50 indirimli programlara yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim ücretini %50 indirimli olarak öderler. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere ilgili burslar kesilir.

%25 İNDİRİMLİ
ÖSYM tarafından %25 indirimli programlara yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim ücretini %25 indirimli olarak öderler. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere ilgili burslar kesilir.

ÜCRETLİ
ÖSYM tarafından ücretli programlara yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim ücretinin tamamını öderler.
 
TERCİH BURSU
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin ücretli kontenjanlarını ilk 5 tercihten herhangi birinde yazıp kazanan öğrenciler, %30 tercih bursu imkanından yararlanır ve yıllık eğitim ücretini %30 indirimli olarak öderler. Normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere ilgili burslar kesilir.
 
BAŞARI BURSU
İstanbul Gelişim Üniversitesi, eğitim-öğretim süresince başarılı öğrencilerimizi Başarı Bursu ile ödüllendirmektedir. Ayrıca maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilerimize Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranda burs imkanı sağlanmaktadır.

KARDEŞ BURSU
Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %5 oranında indirim uygulanır. Bu indirim öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

MÜTEVELLİ HEYETİ BURSU
ÖSYS’deki sıralamada üniversitemizin burslu programlarını kazanarak kayıt yaptıran öğrencilere;

Derece Bursu
*İlk 10’a girenlere 2.500TL
*İlk 100’e girenlere 2.000TL
*İlk 500’e girenlere 1.500TL
* İlk 1000’e girenlere 1.000TL aylık verilir.
Bu burs Dil puanı ile yerleşen öğrencileri kapsamaz. “DERECE BURSU” olarak 9 ay süresince ödeme yapılır. Devamsızlık, başarısızlık ve disiplin cezası hariç;  kesintisiz, ön lisans  programlarında 2 yıl, lisans programlarında 4 yıl süreli geçerlidir.

KURUMSAL BURSLAR
Eğitim- öğretim yılı içerisinde anlaşma yapılan çeşitli eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni tercih edip kazandıkları taktirde önceden belirlenen oranlarda indirim uygulanmaktadır.

AR-GE TEŞVİK BURSU
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde dünya çapında, yenilikçi ve girişimci yaklaşıma uygun projeler gerçekleştiren öğrencilerimize AR-GE Teşvik Bursu verilmektedir.

ULUSLARARASI BAKALORYA (IB) DESTEK BURSU
Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olup diploma skoru 35-45 arası olan öğrenciler burslu okumaktadır.
 
*Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere ilgili burslar kesilir. Burada sözü edilen eğitim ücreti bursu, yerleştirme kılavuzunda burslu öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsamaktadır.