İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Mali İşler Daire Başkanlığı yapılanması altında, Genel Muhasebe ve Öğrenci Muhasebesi departmanları olarak hizmet vermekteyiz. 
 
Genel Muhasebe:
Tabi olduğumuz vergisel yükümlülüklere esas matrahın belirlenebilmesini teminen, ilgili mevzuat hükümleri gereği, tüm finansal işlemleri kayıt altına almakta, kurumun mali ve finansal yapısını ölçümlemeye yarayan verileri oluşturmaktadır.
Yönetimin, gerçekleşen bütçe analizi ve ileriye dönük planlama yapmasına yardımcı olacak yönetim muhasebesi verilerinin sağlıklı ve kolay üretilebilmesi için, süreç analizi çalışmaları yaparak mali analiz ve raporlamalar sunmaktadır.
Kurum'un aktiflerinin korunması amacıyla, mali ve finansal kontrol ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
Üniversitemiz birikimlerinin ve hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için, gerekli mal ve hizmetlerin yasalar ve mevzuat dahilinde;
Öğrenci Muhasebesi: 
Öğrenim ücretlerinin tahsili, kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemlerinin tamamlanması; taksit, burs, iade gibi öğrencilerle ilgili tüm mali işlemler,  İstanbul Gelişim Üniversitesi İç Mevzuatına göre Öğrenci Muhasebesi tarafından gerçekleştirilmektedir.